İlke ve Değerlerimiz

İlkelerimiz

1.  Hizmet kalitesini sürekli iyileştirerek yolcu memnuniyetini sağlamak,

2.  Güvenli , rahat ve keyifli ulaşım hizmetini, hızlı ve kesintisiz şekilde zamanında sağlamak

3.  Teknolojik gelişmeleri takip etmek

4.  Şanlıurfa halkının ve paydaşlarımızın söz sahibi olabilecekleri katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemek

5.  Terminal işletme hizmetlerinde temizlik ve yolcu güvenliğini sağlamak,

6.  Trafik akışının rahatlaması amacıyla şehrin ana arterlerde sivil araçların düzenli bir şekilde park etmelerini sağlamak

Değerlerimiz

1.  Yolcularımıza ve çalışanlarımıza değer veren,

2.  Pozitif  düşünen,

3.  Samimiyeti hedef alan,

4.  Zamanın önemini bilen ve bu bilinçle ilerleyen,

5.  Daima en iyi olmak yolunda çalışan,

6.  Bütün operasyonlarda eşitlik ilkesini gözeten,

7.  Çevre duyarlılığını benimseyen,

8.  İş sağlığı ve güvenliğini esas alan,

9.  Kamu kaynaklarını etkin ekonomik ve hukuka uygun olarak kullanmak