Hakkımızda

Belsan İmar İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 16.02.2005 tarihinde Şanlıurfa Belediyesi, Hilvan Belediyesi, Harran Belediyesi, Birecik Belediyesi ve Akçakale Belediyesi'nin (kurucu) ortaklığıyla kurulmuştur  (23 Şubat 2005 Tarih ve 6246 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayfa: 171-173). 

Kuruluş sermayesi 1.000.000.-TL olan şirket, 08.10.2005 tarihinde sermayesini 2.000.000.-TL'sına, 04.02.2008 tarihinde 7.000.000.-TL’sına, 08.04.2015 tarihinde 17.000.000.-TL sına,  29.03.2016 tarihinde 29.000.000.-TL'sına, 04.05.2017 tarihinde 40.000.000.- TL sına çıkartılmıştır. 

Bilindiği gibi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 70. maddesinde; belediyelerin görev ve hizmet alanlarında faaliyet göstermek üzere sermaye şirketleri kurabilecekleri açıkça zikredilmiştir.

Belediyelerin görev ve hizmet alanları, 5393 sayılı Kanunun 14 ve 15. maddelerinde sayılmış, bu maddeler dışında belediyelere diğer kanunlarla ve mevzuatla verilen görev ve hizmet alanları da bu şirketlerin faaliyet alanları  olarak mütalaa edilmiştir.

- 03.07.2005 Tarih ve  5393 Sayılı Belediye Kanunu

- 10.07.2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

- 23 Şubat 2005 Tarih ve 6246 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

- 04.01.2002 Tarih ve 4734  Sayılı kamu İhale Kanunu

- Ayrıca T.Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan Anonim Şirketi ilgilendiren diğer  genel ve özel kanunlar ( Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku vb…)