Belsan A.Ş. Olağan Genel Kurul İlanı 2016

Belsan A.Ş. Olağan Genel Kurul İlanı 2016

BELSAN İMAR İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

SİCİL NO: 7658

Şirketimiz 2016 yılı Olağan genel kurul toplantısının 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 14.00 te şirket merkez adresi olan Hamidiye Mah. Abdülkadir Karahan Cad. 275.Sok.DSİ Parkı içi Haliliye-ŞANLIURFA adresinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM  :

 1. Açılış, Başkanlık Divan Seçim ve Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi
 2. 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2016 yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi
 4. 2016 yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve oylanması
 5. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
 6. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
 7. Yeni Bağımsız Denetçinin seçilmesi
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının ve bağımsız denetçinin ücretinin görüşülerek karara bağlanılması
 9. Şirket Sermayesinin 29.000.000,00 ₺ (Yirmidokuzmilyontürklirası) dan 40.000.000,00 ₺ (Kırkmilyontürklirası) na artırılması,
 10. Dilek ve Temenniler
 11. Kapanış

Ortaklarımızı temsilen katılacakların ilgili ve yetkili amir veya kuruldan tasdikli yetki belgeleri ve temsil yetkisi kapsamını kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

2016 yılına ait bilanço, gelir tablosu, yönetim kurulu ve denetçi raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.